Disclaimer en algemene voorwaarden

Sessies

Een sessie kan nooit een medisch advies van een arts of ander medisch deskundige vervangen.
Wel kunnen de sessies een (belangrijke) aanvulling zijn op weg naar genezing en healing.
Adviezen uit sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Voor het volgen van sessies etc. is een stabiele mentale en geestelijke gezondheid nodig.
Ben je in behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele dienstverlener? Gebruik je medicijnen voor je geestelijke gezondheid? Geef dit gewoon even aan voordat je een sessie boekt. Het wilt niet zeggen dat ik in dat geval niets voor je kan betekenen, maar dan ben ik op de hoogte en indien nodig is dat met medeweten/toestemming/in overleg met je behandelend arts/specialist of huisarts.
Heb je een verslaving (zij het alcohol, drugs,…), is het nodig de wil en doorzetting te hebben om hier vanaf te stappen. Zo niet wordt het werk van een healingssessie teniet gedaan. Wederom eventueel in samenspraak met de dienstverlener/begeleiding.

De informatie doorgegeven tijdens sessies is persoonlijk en wordt niet niet aan derden doorgegeven. Indien je bij een sessie een foto meeneemt/meestuurt van een ander persoon, dien je daar vooraf toestemming aan te vragen als het gaat om vragen of healing van de persoon op de foto.

Website

Alle informatie op deze website, de links die daarin voorkomen zijn van algemene aard en worden niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid of om te voorzien in de specifieke behoefte van enig individu.
Aanpassing aan de specifieke omstandigheden van een individu blijft uiteraard noodzakelijk. Lezers en gebruikers van de informatie zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke acties met betrekking tot hun gezondheid en voor de consequenties van dergelijke acties of het nalaten daarvan.

De informatie, links of richtlijnen op deze site vormen geen specifiek of individueel (gezondheids) advies, maar moeten door de gebruiker op voor hem of haar geschikte waarde worden geschat. Het verdient aanbeveling om een gekwalificeerde arts in te schakelen met betrekking tot een individueel geval en adviezen hierover.

Victoria Gryson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voorkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.
Victoria Gryson is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na sessies of deelname aan een workshop.

Annulering en betalingswijze

Als de afspraak niet door kan gaan, dien je deze tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Anders zal 50 % van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
De consulten worden in mijn praktijk na afloop contant of via mobile banking app betaald. Met kaart betalen is niet mogelijk. De bedragen voor een schriftelijke channeling dienen vooraf te worden overgemaakt.

 

Privacy verklaring

Victoria Gryson www.victoriagryson.be
januari 2020

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de  privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Ik zal dan ook je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)

Over mij

victoriagryson.be wordt beheerd door Victoria Gryson

Mijn gegevens zijn:
Victoria Gryson
Herkenrodesingel 19B bus 3.1 3500 Hasselt
BTW: BE 0655.749.890

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Btw nummer

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb als je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, niet met gegevens die via het contactformulier of via consulten zijn binnengekomen.
  Ik sla deze gegevens op in het mailsysteem van Mailchimp
 • Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van facturen.
 • Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het versturen van eventuele geluidsbestanden van consulten. Hierbij maak ik gebruik van Wetransfer.
 • Je naam en adresgegevens gebruik ik voor het versturen van een eventuele bestelling of factuur per post.
 • Je naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer gebruik ik voor eigen administratie (en om een verjaardagskaartje te sturen!)
 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier, wordt gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.
  Ik sla de gegevens niet op, tenzij je natuurlijk overgaat tot het maken van een afspraak of een aanvraag doet voor een schriftelijke channeling.

Jouw gegevens op victoriagryson.be

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download ontvangt, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de mail of door contact met mij op te nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je naam en e-mailadres dat je opgeeft als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief wordt opgeslagen in mijn e-mailsysteem van MailChimp. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.
MailChimp voldoet aan de veilige-haven overeenkomsten van de VS met de EU en Zwitserland, waarop toezicht wordt gehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Deze heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. MailChimp garandeert dat zij zich houdt aan de beginselen van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. De naleving van dit privacybeleid wordt regelmatig getoetst door TRUSTe.  Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je hier.

Privacy cliëntendossier

JOUW PRIVACY

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens (hierbij hoort ook al het mailverkeer)
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Ik heb als enige toegang tot je gegevens.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Gegevens uit je dossier kunnen ook nog gebruikt worden voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Cookies 

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Reacties op berichten

 Als je een reactie plaatst op mijn berichten zal alleen je naam zichtbaar zijn op de site. Je e-mail adres wordt opgeslagen in mijn WordPress omgeving. Dit mailadres gebruik ik niet, op geen enkele wijze.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevens verklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk  dan kan je dat bij mij opvragen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@victoriagryson.be

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright © 2020 · Victoria Gryson – victoriagryson.be

(met vriendelijke dank aan Gerdi de Wit-Brouwer – Ostara)