Channeling Mei 2019 – Godin Shakti

In deze channeling kom ik door als het aspect van Shakti. Ik sta voor transformatie. Niet enkel van het individue maar voor het collectieve. Waar vorige keer bewustwording centraal staat gaan we nu over tot actie.

Ik vraag van elk van jullie een plan te maken hoe hij of zij de wereld zou willen veranderen, welke acties jij als persoon zou kunnen uitvoeren om een kettingreactie op gang te brengen dat voor een vloedgolf van transformatie zal zorgen. Want elke verandering, begint bij jezelf.
De kuddementaliteit mag achterwege gelaten worden en jullie dienen zelf te beslissen welke richting jullie uitgaan. Dit alles in het hoogste goed van jou als persoon alsook het collectief

De energie hangt in de lucht te knetteren, klaar voor verandering. Het is nu de tijd om die met beide handen aan te pakken en eraan te werken.
Verruim je geest, denk groter en bouw jouw droom.

Kijk deze maand uit naar de momenten dat transformatie zich aandient bij jou, dit kan gaan op emotioneel, mentaal of in het dagelijkse, aardse leven.
Het is nu het moment om uit de cocon te kruipen en volledig in het licht te gaan staan.
Ontdek waarvoor je hier bent en maak er werk van. De tijd is NU.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

“Shakti is de essentie van de Grote Godin, of Devi, van het hindoeïsme. In het Sanskriet betekent haar naam ‘kracht’.
Hoewel ze ook andere namen heeft en veel vormen aanneemt, vertegenwoordigt zij de goddelijke energie die al het leven creëert en vernietigt.
In de vorm van Kali of Durga is ze een sterke krijger. In de vorm van Parvati of Lakshmi, is zij een liefhebbende echtgenote. Zoals de gemalin of zuster van de oppergod Shiva, is Shakti het vrouwelijke aspect van goddelijke kracht dat gedachten in actie transformeert.”
A history of the Goddesses door Colette Baron-Reid